Vi tillgodoser socialtjänstens behov av erfarna och kompetenta socionomkonsulter.Vi bemannar hela Sverige med socionomkonsulter inom alla behovsområden på samtliga poster.

Företaget ägs och drivs av erfarna socionomer med mångårig erfarenhet av myndighetsutövning inom en bred variation av befattningar inom socialtjänsten. Vi bemannar hela Sverige inom alla behovsområden på samtliga poster. Välkommen att kontakta oss om du vill arbeta som konsult eller anlita en konsult.

Vår vision

Människor i behov av stöd får hjälp att klara sig själva.

BRY:s konsulter bemannar inom hela socialtjänsten. Vi har erfarna konsulter att tillgå som utöver handläggning även kan fungera som handledare och mentorer i nya arbetsgrupper. Vi bemannar hela socialtjänsten i Sverige inom alla verksamhetsområden med allt från socialsekreterare till förvaltningschefer. Sveriges socionomkonsulter bemannar även med behandlande personal i form av familjebehandlare, terapeuter, psykologer och barnläkare.

Vi söker dig med mångårig erfarenhet av myndighetsutövning inom socialtjänsten och som kan arbeta självständigt med stöd av BRY:s konsulter. Som konsult berikar du ditt CV, får möjlighet att lära känna olika arbetsplatser och för det svåra arbete du utför får du en god ersättning. Av oss får du kompetensutveckling och handledning.